11 september 2015 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling välkomnar över 80 byråer från världens alla hörn till Stockholm för ett ”toppmöte” för oberoende advokatbyråer

I samband med 25-årsjubiléet har Mannheimer Swartling bjudit in en utvald grupp av oberoende advokatbyråer till Stockholm för att delta i ett internationellt symposium om strategier bland advokatbyråer. Cirka 150 ledande advokater från över 80 byråer i 35 länder träffas i Stockholm för att diskutera “Independent law firms – past, present and future”.

"Det är en ära för Mannheimer Swartling att välkomna framstående vänner och kollegor från hela världen till symposiet i Stockholm. Det är första gången det arrangeras en konferens av detta slag, och att så många personer tagit sig tid att komma hit och ansluta sig till oss här idag, visar hur betydelsefullt det är bland oberoende advokatbyråer att arbeta tillsammans för att ta itu med de utmaningar som advokatbyråerna står inför, och att identifiera möjligheterna under de kommande åren", säger Jan Dernestam, Managing Partner, Mannheimer Swartling.

Konferensen hålls i Stockholm den 11-12 september 2015. Diskussionerna kommer att fokusera på strategier för oberoende advokatbyråer; jämföra och utvärdera globala och regionala strategier samt strategier för multidisciplinära byråer. Panelerna består av  representanter från framstående advokatbyråer i Europa, Afrika, Asien samt Nord- och Sydamerika.

Mannheimer Swartlings rötter går tillbaka till 1877, men byrån i dess nuvarande form bildades genom en fusion av Mannheimer & Zetterlöf och Carl Swartling Advokatbyrå 1990. Byrån har firat sitt 25-årsjubileum vid flera tillfällen i år genom att vara värd vid seminarier i Malmö och Göteborg för att diskutera hållbar utveckling och potentialen för företagande i dessa regioner, samt i Stockholm för att diskutera jurister, juridik och juridiskt arbete i Sverige.

Dessutom har byrån publicerat en jubileumsbok, "I näringslivets tjänst – 25 år med Mannheimer Swartling Advokatbyrå”. Istället för att beskriva byråns historia och interna utveckling under de senaste 25 åren, har boken tagit sin utgångspunkt i den miljö där byrån varit verksam och skildrar viktiga händelser i den svenska historien under denna period. Boken är författad av Jonas Malmborg, affärsjournalist, i samarbete med André Andersson, delägare på Mannheimer Swartling.