23 november 2017 - Pressmeddelande

Mannheimer Swartling väljer nya partners

Mannheimer Swartling är glada att kunna meddela att Azadeh Razani, Joel Mårtensson och Niklas Hagbard har valts till nya partners på byrån med verkan från och med den 1 januari 2018.

"Det är med stor glädje och stolthet vi tillkännager valet av tre nya partners från våra egna led", säger Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling. ”De är alla högt ansedda personer som var och en utgör exempel för ett brett spektrum av expertis och som har visat prov på ett exceptionellt engagemang i såväl våra klienter som i byrån. Jag vill, å alla på Mannheimer Swartlings vägnar, gratulera våra nya partners. Vi ser fram emot deras fortsatta framgångar.”

Nyutnämnda partners

Azadeh Razani ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Tvistlösning och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Hon bistår klienter i alla faser av en tvist – från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför svenska domstolar och svenska och internationella skiljenämnder.

Azadeh började på byrån 2007 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Hon har en jur kand från Stockholms universitet.

 

 

Joel Mårtensson ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Miljörätt och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Joel rådger klienter inom ett brett spektrum av miljörättsliga ärenden. Han arbetar bland annat med tillståndsprövningar, ansvar för föroreningar och miljörättsliga frågor i transaktioner.

Joel började på byrån 2007 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Han har en jur kand från Uppsala universitet och har även studerat juridik vid RGGU i Moskva.

 

 

Niklas Hagbard ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Företagsbeskattning och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Niklas rådger klienter inom ett brett spektrum av skatterättsliga frågor samt företräder skattskyldiga i domstolsprocesser och i förhandsbeskedsärenden. Han arbetar bland annat med skattefrågor i samband med företags- och fastighetsöverlåtelser, omstruktureringar, private equity och finansiering.

Niklas började på byrån 2007 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Han har en jur kand från Stockholms universitet.