22 november 2013 - Pressmeddelande

Mannheimer Swartling väljer nya partners

Mannheimer Swartling har glädjen att meddela att Christopher Arkbrant och Emma Olnäs Fors har valts till partners och Anna Sukharina till local partner på byrån, med verkan från 1 januari 2014.

”Vi är mycket glada över att kunna tillkännage valet av tre nya partners från våra egna led”, säger Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling. ”De är var och en högt ansedda personer som representerar ett brett spektrum av expertis och som har visat prov på ett exceptionellt engagemang i både våra klienter och i byrån. Å alla på Mannheimer Swartlings vägnar skulle jag vilja gratulera våra nya partners. Vi ser fram mot deras fortsatta framgångar.”

Nyvalda partners

Christopher Arkbrant är medlem av Mannheimer Swartlings grupp för Fonder och investeringar och verksam på byråns kontor i Stockholm. Hans arbete omfattar rådgivning vid etablering av fonder, granskning av fonder på uppdrag av potentiella investerare samt investeringar i företag på uppdrag av fonder. Byråns verksamhetsgrupp Fonder och investeringar är unik i Norden med sin erfarenhet av hela skalan av ärenden inom private equity och venture capital. Christopher Arkbrant började på byrån 2003 och är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2009. Han har en jur. kand. från Stockholms universitet och en LL.M. från Columbia University samt en ekonomexamen från Stockholms universitet.

Emma Olnäs Fors är medlem av Mannheimer Swartlings grupp för Företagsöverlåtelser och verksam på byråns kontor i Göteborg. Hennes arbete omfattar rådgivning vid såväl internationella affärer som inhemska transaktioner med stöd till gruppens klienter, som sträcker sig från större nordiska industriföretag och finansiella sponsorer till utländska investerare som söker affärsmöjligheter inom Norden. Emma Olnäs Fors började på byrån 2005 och är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2006. Hon har en jur. kand. från Lunds universitet samt examen i europeisk lagstiftning och internationell rätt från Université de Lausanne.

Anna Sukharina är medlem av Mannheimer Swartlings grupp för Företagsöverlåtelser och verksam på byråns kontor i Moskva. Hennes arbete omfattar rådgivning till klienter från nordiska länder i ärenden som rör allmän bolagsrätt och transaktionsrelaterade juridiska frågor främst i Ryssland, men också relaterade till de övriga forna sovjetstaterna. Anna Sukharina har en bred bakgrund med erfarenhet som omfattar tjänstgöring som bolagsjurist i både en rysk bank och ett ryskt investmentbolag innan hon började på byrån 2002. Hon har en juristexamen från St. Petersburg State University, som hon följde upp med en forskarutbildning vid University of Edinburgh.