19 mars 2013 - Pressmeddelande

Mannheimer Swartling väljer nya partners baserade i Moskva och New York

Mannheimer Swartling är glada att meddela att Fredrik Svensson har valts till partner och Hampus Thofte till local partner i byrån, med verkan från 1 juli 2013.

”Det är oerhört glädjande att kunna meddela att vi har valt två nya partners från våra egna led,” säger Jan Dernestam, managing partner på Mannheimer Swartling. ”De har visat ett utomordentligt engagemang för våra klienter och byrån. Fredriks och Hampus internationella erfarenhet och deras placering på våra kontor i Moskva respektive New York stärker byråns förmåga att rådge nordiska klienter på strategiskt viktiga marknader, och att guida utländska klienter i Sverige. Å alla kollegor på Mannheimer Swartlings vägnar vill jag gratulera våra nya partners och ser fram emot deras fortsatta framgång.”

De nyvalda partnerna

Fredrik Svensson är local partner på byråns Moskvakontor, där han varit verksam sedan 2007. Fredrik är medlem av byråns Bank och finansgrupp och har en bred bakgrund inom bank och finans och aktiemarknadsrätt i Sverige, de baltiska staterna och Ryssland, såväl som övriga Oberoende staters samvälde. Han rådger även nordiska klienter inom bolagsjuridik och transaktionsrelaterade juridiska ärenden. Fredrik Svensson tog sin jur kand från Lunds universitet och var Erasmus-student på University of Westminster i London. Han började arbeta på Mannheimer Swartling 2001 och är medlem i Advokatsamfundet. Fredrik är styrelseledamot i Sveriges Advokatsamfunds utlandsavdelning och medlem i Association of European Business (AEB) kommitté avseende finansiering och investeringar i Ryssland.

Hampus Thofte är medlem av byråns grupp för Företagsöverlåtelser och verksam på kontoret i New York. Han rådger nordiska klienter i samband med försäljning och köp av tillgångar och verksamheter i USA, såväl som amerikanska klienter inom ärenden som rör den nordiska marknaden. Han rådger även nordiska klienter inom bolagsjuridik och transaktionsrelaterade juridiska ärenden. Hampus började på byrån 2003 och är medlem av New York State Bar Association och Advokatsamfundet. Han har en jur kand från Stockholms universitet och Pace Law School, samt en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

För ytterligare information:
Jan Dernestam, managing partner, tel 0709-777 348, jde@msa.se
Marc Klaus, Head of Communication, tel 0709-777 122, mkl@msa.se

Mannheimer Swartling är den ledande affärsjuridiska advokatbyrån i Norden. Klientbasen består av många av Sveriges och världens ledande stora och medelstora företag och organisationer. Gemensamt för byråns klienter är att juridiken spelar en viktig roll för den affärsmässiga framgången. Mannheimer Swartling är en fullservicebyrå med en omfattande internationell verksamhet runt om i världen. Byrån har elva kontor i sex länder och rankas regelbundet högst av både klienter och studenter. Under 2012 hade byrån en omsättning på 1,2 miljarder kronor och cirka 600 medarbetare.