21 november 2014 - Pressmeddelande

Mannheimer Swartling utser nya delägare

Mannheimer Swartling har glädjen att meddela att Hillevi Börjesson, Andreas Steen, Andreas Zettergren och Per Åsbrink blir nya delägare i byrån från och med den 1 januari 2015.

"Vi är glada över att kunna tillkännage valet av fyra nya delägare från våra egna led”, säger Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling. “Var och en av dessa unika individer ha redan visat prov på exceptionellt engagemang i både våra klienter och i byrån. Det är ett privilegium att välkomna dem till deras nya – och utökade – positioner på Mannheimer Swartling. Jag vill gratulera våra nya delägare å samtliga mina kollegors vägnar. Vi ser fram emot deras fortsatta framgångar”.

De nyutnämnda delägarna

HilleviHillevi Börjesson ingår i Mannheimer Swartlings Fastighetsgrupp och tjänstgör vid byråns kontor i Göteborg. Hon biträder regelbundet svenska och utländska aktörer, inom såväl privat som offentlig sektor, och har stor erfarenhet av bl.a. köp- och säljtransaktioner, fastighetskonsortier, fastighetsbildning, projekt- och exploateringsfrågor samt kommersiell hyresrätt. Hillevi har varit anställd på byrån sedan 2005 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Hon har en jur kand från Handelshögsskolan vid Göteborgs universitet och dessutom examen från den juridiska fakulteten vid Oslo universitet. Hon ger också föreläsningar i bolagsrätt vid Göteborgs universitet.

Andreas SteenAndreas Steen ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Corporate Commercial och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Andreas är specialiserad inom bolagsrätt och hans verksamhet inkluderar rådgivning till byråns klienter i komplexa strukturprojekt innefattande joint ventures, omstruktureringar och bolagiseringar. Han är även starkt fokuserad på byråns verksamhet inom ”Corporate Compliance & Investigations” och har haft en ledande roll i flera av byråns större utredningsuppdrag. Andreas anställdes på byrån 2005 efter tingstjänstgöring. Han är medlem i Sveriges advokatsamfund och har en jur kand från Stockholms universitet, där han även föreläser i bolagsrätt.

Andreas ZetterbergAndreas Zettergren ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Bank och Finans och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han biträder klienter i samband med alla typer av finansieringsrelaterade ärenden och särskilt i samband med projekt-, tillgångs- och förvärvsfinansiering samt leasing. Andreas anställdes första gången på byrån 2003, arbetade därefter i drygt två år som bankjurist på AB Svensk Exportkredit (SEK) och sedan på DNB Bank innan han kom tillbaka till byrån 2011. Han är medlem i Sveriges advokatsamfund och har en jur kand från Stockholms universitet.

 

Per ÅsbrinkPer Åsbrink ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupper Företagsöverlåtelser och Fastighet och han tjänstgör vid byråns kontor i Malmö. Hans arbete omfattar rådgivning vid såväl internationella som inhemska affärer och samarbeten, där han biträder både utländska investerare som söker affärsmöjligheter inom Norden och byråns klienter i deras transaktioner i Sverige och utomlands. Per har varit anställd på byrån sedan 2005. Han är medlem i Sveriges advokatsamfund och har en jur kand från Lunds universitet.