22 november 2017 - Pressmeddelande

Mannheimer Swartling utser Klas Eklund till byråns första Senior Economist

Mannheimer Swartling anställer från årsskiftet Klas Eklund som Senior Economist. Klas kommer att bistå byrån och dess klienter med strategisk rådgivning avseende svenska och internationella frågor kopplade till näringslivets långsiktiga utveckling och den politiska miljön. Klas kommer också att delta aktivt i den publika debatten rörande dessa frågor.

”Vi är övertygade om att Klas gedigna och breda kunskap kommer att tillföra ytterligare en dimension till byråns roll som strategisk rådgivare för svenskt näringsliv,” säger Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling.

”Jag är glad över att börja på Mannheimer Swartling och ser fram emot att integrera strategisk rådgivning om näringslivets utveckling i byråns erbjudande till klienterna,” säger Klas.

Klas Eklund är i dag Hållbarhetsekonom på SEB, där han arbetat särskilt med hållbarhetsfrågor och analyser kopplade till klimat och global utveckling.

Han blev 1985 ekonomie licentiat vid Handelshögskolan i Stockholm; hans avhandling handlade om långsiktiga tillväxt- och omvandlingsproblem i svensk ekonomi. 1982-90 arbetade Klas i Regeringskansliet, bland annat som planeringschef i Finansdepartementet och statsministerns ekonomisk-politiske rådgivare. 1990-91 var han ordförande i regeringens Produktivitetsdelegation, vars betänkande "Drivkrafter för produktivitet och välstånd" analyserade den svenska tillväxten och gav förslag till hur man skulle kunna få fart på Sverige. Mellan 1994 och 2007 var han SEB:s chefekonom och 2007-2015 bankens Seniorekonom. Mellan 2001 och 2010 var Klas ledamot av EU-kommissionens Grupp för ekonomisk-politisk analys, som gav råd till Kommissionens ordförande. 2009-2015 var han adjungerad professor vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.

Klas Eklund är en flitig skribent och föredragshållare med över 1000 publicerade artiklar. Hans lärobok ”Vår ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin” är Sveriges mest sålda lärobok i ekonomi. 2011 gav han ut boken “Kina: Den nygamla supermakten”, en bred studie över Kinas ekonomiska och politiska utveckling, och 2012 “Ett ramverk för innovationspolitiken. Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?”. Under senare år har Klas arbetat mycket med miljö- och hållbarhetsfrågor, hans senaste bok heter “Tillväxt” och handlar om hur tillväxten kan bli mer hållbar. Han har också varit medlem i The Task Force on Green Finance Reform and Green Transformation inom CCICED (China Council of International Co-operation and Environmental Development), som gett råd till den kinesiska regeringen i miljöfrågor.