9 juli 2014 - Pressmeddelande

Mannheimer Swartling utser Emma Ihre till byråns första Hållbarhetschef

Emma Ihre utnämns till Mannheimer Swartlings första Hållbarhetschef. Det meddelade byråns Managing Partner, Jan Dernestam. Emma Ihre kommer att arbeta med att tillföra ett mervärde i byråns rådgivning till klienterna och ansvara för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet i organisationen.

Emma Ihre tjänstgör för närvarande som ansvarig för hållbart företagande på Finansdepartementet och har lång erfarenhet av miljö-, social- och ägarstyrningsfrågor.

”Vi är mycket glada att Emma har valt att komma till oss på Mannheimer Swartling som Hållbarhetschef. Denna rekrytering understryker vår ledande roll inom hållbarhetsfrågor och kopplingen till affärsjuridik. Emma kommer att bidra till att öka byråns fokus på hållbarhet ytterligare samt till att integrera hållbarhetsfrågor i rådgivningen till våra klienter,” säger Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling.

”Jag är glad över att börja på Mannheimer Swartling för att hitta innovativa sätt att integrera hållbarhet i byråns erbjudande till klienterna och att leda byråns arbete med att skapa en mer hållbar organisation,” säger Ihre. ”Mannheimer Swartling har åtagit sig att arbeta i spetsen för hållbar utveckling – både som organisation och i dess rådgivning, och jag ser fram emot att bidra till en långsiktig framgång för byrån och dess klienter.”

Innan sin nuvarande roll på Finansdepartementet har Emma Ihre haft befattningen som chef för Corporate Engagement på Ethix SRI Advisors, där hon rådgav kapitalägare och kapitalförvaltare om hur de kan integrera miljömässiga, sociala och ägarstyrningsfrågor i investeringsprocessen. Hon har också varit rådgivare till Amnesty Business Group. Emma Ihre började sin karriär med arbete inom finansiell analys och värdepappershandel, där hon också kom in på att utveckla etiska och hållbara investeringar. Hon har examen i nationalekonomi från Stockholms universitet.

Emma Ihre börjar på Mannheimer Swartling i november 2014.