11 november 2015 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling utsedd till en av Sveriges ledande skatterådgivare

Mannheimer Swartlings skattegrupp har för femte året i rad, tillsammans med Deloitte och PricewaterhouseCoopers, utsetts till Sveriges ledande skatterådgivare i International Tax Reviews årliga undersökning World Tax 2016.

Undersökningen i World Tax 2016 baseras på intervjuer bland skatterådgivare och specialister på företag på både den svenska och internationella marknaden.

”Vi är stolta och glada över att Mannheimer Swartling återigen för femte året i rad utsetts till en av Sveriges ledande skatterådgivare. Att vi lyckats med detta är ett bevis på vår förmåga att tillhandahålla högkvalitativ skatterådgivning”, säger Martin Nilsson, delägare och ordförande för verksamhetsgruppen för företagsbeskattning på Mannheimer Swartling.

Mannheimer Swartlings skattejurister är engagerade i flera framstående svenska och internationella organisationer och erbjuder rådgivning i bland annat företagsöverlåtelser, fastighetstransaktioner, fondetableringar, incitamentsprogram, omstruktureringar och finansieringar. Gruppens jurister deltar aktivt i svenska och internationella branschorganisationer, som till exempel International Fiscal Association och International Bar Association.