22 mars 2018 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling utnämns till juriststudenternas mest attraktiva arbetsgivare i Universums FöretagsBarometer

Mannheimer Swartling har utsetts till den mest attraktiva arbetsgivaren när Sveriges juriststudenter röstat fram sin framtida drömarbetsgivare inom den juridiska sektorn. Mannheimer Swartling har 15 år i rad toppat utmärkelsen som "branschbäst" bland advokatbyråer men nu visar sig även populariteten utanför advokatbranschen och byrån placerar sig i toppen för hela juristbranschen. Detta framgår i Universums FöretagsBarometer som är den största årliga undersökning som görs vid Sveriges alla universitet och högskolor.

– Vi är oerhört stolta över utmärkelsen och det är enormt glädjande att landets juriststudenter har utnämnt oss till den mest attraktiva arbetsgivaren inom den juridiska sektorn. Att vi placerar oss högst upp är en bekräftelse på att vi lyckas i vårt långsiktiga arbete med att attrahera Sveriges duktigaste jurister, säger Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling.

– Det finns många faktorer som bidrar till att vi lyckas attrahera Sveriges skarpaste jurister till Mannheimer Swartling. Att vi har ambitionen att alltid ligga i den absoluta framkanten med att identifiera trender och förändringar är en av faktorerna. Jag tror även att det handlar om att vi lyckats förmedla vår starka företagskultur – där initiativtagande, samarbete och kunskapsutbyte uppmuntras och att vi tillsammans bildar ett slagkraftigt kollektiv där laget är viktigare än jaget.

FöretagsBarometern är en heltäckande och årligen återkommande studentundersökning om karriär, arbetsliv och framtid. Studenter från Sveriges universitet och högskolor har svarat på undersökningen, som är den 31:e i ordningen. Resultaten presenterades den 21 mars 2018 i Stockholm.