24 september 2010 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling utnämnd till Law Firm of the Year: Scandinavia & The Baltic States” på The Lawyer European Awards 2010

Tidningen The Lawyer utnämnde Mannheimer Swartling till “Law Firm of the Year: Scandinavia & The Baltic States” på The Lawyer European Awards 2010 som hölls i Berlin 23 september 2010.

En jury, innehållande både managing partners på privata byråer och in-house counsels på multinationella företag, assisterade The Lawyer i urvalsprocessen. Domarna granskade samtliga förslag utifrån kriterierna strategisk vision, ethos i delägarskap, ekonomisk prestation och tillväxt, konsekvent framgång inom valda sektorer samt skickligt ledarskap.

”Det är med stor ära vi tar emot detta pris, men det är våra klienter som förtjänar den verkliga uppskattningen. Vi är privilegierade att ha en sådan stark klientplattform som anförtror oss med deras mest utmanande ärenden och som uppskattar snabbheten i vårt sätt att arbeta med full service – det lockar fram våra främsta förmågor.” Biörn Riese, delägare och Ordförande i styrelsen.

Utöver Biörn Riese deltog även Dr. Thomas Kaiser-Stockmann och Maria Wolleh från byråns Berlinkontor vid ceremonin; den tidigare USA-ambassadören Sir Christofer Meyer var värd för kvällen.