18 december 2013 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling strategisk partner till StyrelseAkademien och UpHigh i styrelseutbildning inom hållbart företagande

StyrelseAkademien Stockholm och UpHigh lanserar Sveriges första certifierbara styrelseutbildning inom CSR och hållbart företagande. Mannheimer Swartling är en strategisk partner i samarbetet och kommer att bidra vid särskilda tillfällen i utbildningen med juridisk expertis och erfarenheter kring regelefterlevnad och CSR.

StyrelseAkademien och UpHigh har gemensamt arbetat fram en certifierbar styrelseutbildning inom CSR och hållbarhet. Utbildningen har tagits fram med grund i pågående diskussioner kring Svensk kod för bolagsstyrning och normer för god styrelsesed samt statens senaste ägardirektiv om hållbarhet.

”CSR är en högst aktuell fråga för svenska bolagsstyrelser, vilket också framgår av våra medlemsundersökningar. Att kunna erbjuda den här utbildningen rimmar också väl med våra egna ambitioner om den samhällsnytta vi vill bidra till”, säger Suzanne Sandler, VD på StyrelseAkademien.”

”Vi har jobbat hårt med vår metod och att nu tillsammans med StyrelseAkademien få bidra till att certifiera hållbarhetskompetens i svenska styrelser känns mycket angeläget och något som vi på allvar tror kan lyfta konkurrenskraften hos svenska företag”, säger Martin Hallberg, VD för UpHigh AB.

”Frågorna som rör hållbart företagande är något vi bevakar och ofta ger råd om. Området utvecklar sig hela tiden och förändringar i regelverken har en direkt återverkan i bolagens vardag. Vi ser fram emot att bidra där våra kunskaper kan stärka och aktivt stötta det viktiga arbete StyrelseAkademien och UpHigh nu har påbörjat”, säger Erica Wiking Häger, partner på Mannheimer Swartling.

Utbildningen lanseras i Stockholm den 13 mars och kursen rullas därefter ut över hela landet. Målet är att certifiera minst 150 styrelseledamöter under 2014. Metoden bakom utbildningen står UpHigh för. En viktig byggsten är det evidensbaserade och forskningsinriktade angreppet på hållbarhetsfrågornas koppling till lönsamhet som löper genom materialet. För ytterligare information, vänligen kontakta Suzanne Sandler, VD StyrelseAkademien, tel 0735 35 66 35 eller Martin Hallberg, VD UpHigh AB, tel 0706 56 44 32.