14 juni 2011 - Nyheter om byrån

Sponsring

Mannheimer Swartling investerar stora resurser i utbildning och vill bidra till att främja utveckling inom forskning och högre studier i juridik. Byrån sponsrar därför forsknings- och utbildningsprogram vid Stockholms universitet och Oxford University. 

 • SCCL forskartjänst vid Oxford University
  Mannheimer Swartling är med och sponsrar den av Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) utlysta forskartjänst vid University of Oxford för läsåret 2013/2014. Forskartjänsten utgör ett led i SCCL:s samarbete med The Institute of European and Comparative Law vid University of Oxford. Tanken är att forskartjänsten ytterligare ska stärka och bredda kontaktytorna i Oxford och vara en länk mellan verksamheten vid SCCL och Stockholmsfakulteten och den juridiska fakulteten i Oxford. Samarbetet mellan Oxford och Stockholm är det första av sitt slag för Oxford och avsikten är att man under de närmaste åren ska etablera ett motsvarande samarbete med en handfull ledande universitet i Europa.

 • ICAL stipendium för kinesiska studenter vid Stockholm universitet
  Mannheimer Swartling är med och sponsrar ett stipendieprogram som låter tre högt kvalificerade kinesiska juridikstudenter delta i ett ettårigt mastersprogram inom tvistelösning, The Master of International Commercial Arbitration Law programme (ICAL) vid Stockholm universitet. ICAL-programmet erbjuder en internationell och jämförande studie av skiljeförfarande från både teoretiska och praktiska perspektiv. Varje år deltar cirka 30 framstående unga jurister från olika delar av världen i det interaktiva programmet där såväl akademiker som ledande praktiker undervisar.

  Studenterna får även en unik möjlighet att utanför klassrummet delta i seminarier och konferenser samt att besöka advokatbyråer och organisationer i Stockholm som är en av världens ledande platser för skiljedomsförfarande och säte för Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare.

  Behöriga att söka stipendierna är de som tagit juristexamen i Kina. Stipendierna täcker hela studiekostnaden. 


  Mannheimer Swartling - den största svenska advokatbyrån i Kina
  Mannheimer Swartling är den största svenska advokatbyrån och är representerad i Kina med kontor i Shanghai och Hongkong. Dessa kontor sysselsätter sinsemellan 23 jurister, varav 12 är kinesiska jurister. Mannheimer Swartlings närvaro i Kina möjliggöra byrån att erbjuda sina nordiska klienter all erforderlig erfarenhet och know-how med avseende på betydelsen av den kinesiska marknaden och det kinesiska regelverket, samtidigt som byrån har full insikt och kunskap om svenska och nordiska klienters behov och önskemål. Byrån är även en inträdesport för kinesiska klienter som önskar göra affärer med de nordiska länderna, genom att förse dessa med praktisk och enkel rådgivning på alla aspekter av den nordiska juridiken och affärskulturen.

  Mannheimer Swartling har ett av de största och mest hyllade tvistlösningsgrupper i Norden. Byråns kinesiska tvistlösningsgrupp fokuserar på internationell skiljedomsförfarande som involverar företag och organisationer i Kina och andra asiatiska länder. Gruppens medlemmar representerar klienter i tvister som lyder under världens ledande tvistlösningsinstitut såsom Stockholms Handelskammare (SCC), ICC, HKIAC, CIETAC and UNCITRAL.