26 mars 2014 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling som värd för seminarium med IAPP och Forum för Dataskydd

International Association of Privacy Professionals (IAPP) och Forum för Dataskydd anordnar ett seminarium genom IAPPs mötesform KnowledgeNet på Mannheimer Swartlings kontor i Stockholm, måndagen den 7 april 2014.

Under seminariet föreläser bland annat Mannheimer Swartlings partner Erica Wiking Häger om den föreslagna dataskyddsförordningen i EU och om hur man utvecklar ett integritetsprogram inom en organisation och arbetar som dataskyddsombud i en europeisk och global miljö.

Gäster från IAPP och icke-medlemmar är välkomna att delta i ett KnowledgeNet möte i mån av plats.

Mer information om seminariet och hur man registrerar sig