31 mars 2017 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling släpper sin tredje hållbarhetsredovisning

Mannheimer Swartling har nu släppt sin tredje hållbarhetsredovisning. Förhoppningen är att rapporten ska fylla en viktig funktion för byråns fortsatta arbete med att skapa värde för klienter, medarbetare och intressenter, menar Jan Dernestam, Managing Partner på byrån.

– Vår hållbarhetsredovisning är dels en sammanställning över vad byrån de facto har gjort på området och dels ett verktyg för att fortsätta uppnå våra mål, säger Jan Dernestam.

Emma Ihre, Head of Sustainability, ser en tydlig koppling mellan byråns kärnvärden och hållbarhetsarbete.

– Mannheimer Swartlings kärnvärden – kvalitet, affärsfokus och laganda – präglar inte bara vårt interna arbetssätt och vår relation till klienterna, utan vi ser det också som rätt väg framåt mot en mer hållbar samhällsutveckling. Denna övertygelse har gjort oss till marknadsledande i advokatbranschen inom hållbarhet, säger Emma Ihre.

Läs vår hållbarhetsredovisning för 2016 här.

Samtliga av byråns tidigare hållbarhetsredovisningar utgår från Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Hållbarhetsredovisningen 2016 är upprättad efter GRI Standards på Core-nivå.