25 mars 2010 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling släcker ner under Earth Hour

Lördagen den 27 mars är det dags för Earth Hour, Världsnaturfondens globala klimatmanifestation, där människor, företag och organisationer släcker ljuset under en timme. Det är en symbolisk handling som görs i syfte att uppmana världens makthavare att agera i klimatfrågan. Läs mer om Earth Hour på http://www.wwf.se/v/klimat/earth-hour/1196404-earth-hour-2010-startsida.

Mannheimer Swartling deltar återigen i aktiviteten genom att släcka kontorsrum och fasadskylt på kontoren i Sverige.