9 maj 2014 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling Senior Counsel Sven Unger ger ut ”Bolagsstämma i praktiken – En teoribok”

Mannheimer Swartling Senior Counsel Sven Unger, Sveriges mest anlitade externa ordförande vid årets bolagsstämmor, har skrivit ”Bolagsstämma i praktiken – En teoribok” (2014, Oscarsfors Förlag). Boken invigdes vid ett seminarium ”Kan Bolagsstämmorna förbättras ytterligare” som hölls vid Mannheimer Swartling för klienter tidigare i år.

”Bolagsstämma i praktiken – En teoribok” är avsedd att vara en praktisk handledning i hur man förbereder och genomför en bolagstämma. Handledningen bygger till stora delar på Sven Ungers egna erfarenheter från bolagstämmor: som ordförande, sekreterare eller rådgivare i största allmänhet. Boken är indelad i tre avdelningar. Den första behandlar förberedelserna inför en årsstämma, dess genomförande samt efterarbetet. Den andra behandlar en rad särskilda problem som kan uppkomma på eller i samband med en bolagsstämma. Den tredje avdelningen är ett kortfattat ”frågor och svar”-avsnitt. Boken avslutas med ett antal bilagor med exempel på ett manus för ordföranden vid en årsstämma, kallelse- och protokollsexempel samt en kalender för åtgärder kring en årsstämma.

Sven Unger är Senior Counsel och har i decennier varit verksam på Mannheimer Swartling. Han ingår i byråns verksamhetsgrupp för Publik M&A och aktiemarknad vars arbete täcker alla typer av aktiemarknadstransaktioner och bolagsrättsliga frågor. Sven Unger har mångårig erfarenhet av att som stämmoordförande förbereda och genomföra bolagsstämmor; i såväl små bolag som i stora börsbolag. Han har varit ordförande i Sveriges advokatsamfund. För mer information om boken, vänligen besök http://www.oscarsfors.se/.