3 april 2012 - Uppdrag

Mannheimer Swartling rådgiver angående Europeiska Centralbankens räddningspaket och skuldnedskrivning till Grekland

I februari 2012 mottog Grekland ett räddningspaket på USD 171.9 miljarder från Europeiska Centralbanken och investerare inom den privata sektorn med innehav i landets statsfinanser gick med på en nedskrivning av värdet på sina obligationer. Flera villkor uppställdes på Grekland i samband med räddningspaket och skuldnedskrivningen, däribland en skyldighet för Grekland att minska sin skuld till ca 120,5 procent av bruttonationalprodukten. Omstruktureringen av Greklands skuld är en av de största omstruktureringarna sedan år 1900.

Den grekiska regeringen har rådgivits av Cleary Gottlieb. Mannheimer Swartling har biträtt Cleary Gottlieb och den grekiska regeringen med svensk rätt i förhållande till ovanstående transaktioner. Byråns team bestod av delägaren André Andersson i samarbete med juristerna Veronica Stiller och Mirka Ylinen Gorne.