16 april 2014 - Uppdrag

Mannheimer Swartling rådgivare till oberoende kommitté för Scanias styrelse

Den 21 februari 2014 offentliggjorde Volkswagen Aktiengesellschaft ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Scania om att överlåta samtliga sina aktier i Scania till Volkswagen för en kontant ersättning om 200 kronor per aktie. En oberoende kommitté, bestående av styrelseledamöterna Åsa Thunman (ordförande i valberedningen ), Peter Wallenberg Jr, Peter Abele, Johan Järvklo och Håkan Thurfjell utsågs att utvärdera erbjudandet och att fatta de beslut som är nödvändiga i anledning av erbjudandet.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt för industri-och marinmotorer. Företaget har cirka 41 000 anställda och verkar i cirka 100 länder. Under 2013 uppgick nettoomsättningen till 86,8 miljarder kronor och resultatet efter skatt uppmättes till 6,2 miljarder kronor. Scanias aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm, Large Cap.

Den oberoende kommittén biträds av Mannheimer Swartling. Byråns team leds av Eva Hägg och Patrik Marcelius.