6 april 2010 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling rådgivare i “Middle East Project Finance Deal of the Year 2009”

Mannheimer Swartling har rådgivit Vattenministeriet i Jordanien i projektet Disi-Mudawarra. Projektet, som beräknas kosta ca 1 miljard USD, utsågs nyligen till  "Middle East Deal of the Year 2009" av Project Finance Magazine.

Projektet Disi-Mudawarra är ett s.k. OPS-projekt (offentlig-privat samverkan) där den privata parten, ett konsortium mellan det turkiska bolaget Gama Energy och det amerikanska bolaget GE Energy Financial Services, ska bygga och driva en 325 km lång vattenpipeline samt pumpsystem och reservoarer. Projektet finansieras genom eget kapital från det privata konsortiet samt lån från European Investment Bank, Proparco och OPIC (The Overseas Private Investment Corporation, ett organ under den amerikanska regeringen). Beställaren av projektet Vattenministeriet i Jordanien lämnar ett finansiellt bidrag om 300 miljoner USD.

Mannheimer Swartling företrädde Vattenministeriet vid upphandling och avtalsförhandlingar samt i alla andra juridiska frågor i projektet. Byråns arbete leddes av Johan Granehult och Malin Håkansson i byråns grupp för Infrastruktur och entreprenad.