30 september 2009 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling rådgivare åt staden Weihai i Kina

Den kinesiska hamnstaden Weihai har utsett Mannheimer Swartling som legala rådgivare i energi- och klimatfrågor. Weihai, belägen i östra Kina med en befolkning av 2,5 miljoner människor, är en av Kinas mönsterstäder gällande miljöbeskydd.

Bo Hansson, partner med specialitet inom miljö och vindenergi: “Ett område som Weihai har valt att fokusera på är utvinning av vindkraft. Staden har över 1900 effektiva vindtimmar årligen och beräknas ha en potentiell installerad effekt på 15 000 – 20 000 MW, som kan ställas i relation till de drygt 1 000 MW vindkraft som installerats i Sverige vid halvårsskiftet. Mannheimer Swartling har omfattande erfarenhet av tillståndsfrågor för vindkraftsprojekt vilket vi kan dra stora fördelar av i den här utnämningen, på samma sätt som vi kan använda den breda erfarenhet som Climate Change-gruppen besitter.”

Det är inom ramarna för Mannheimer Swartlings nybildade verksamhetsgrupp Climate Change som samarbetet kommer ske. Den grupp som arbetar med detta uppdrag består av Bo Hansson, Ulf Ohrling, ansvarig för byråns Kina-verksamhet, Amy Liu, associate i Shanghai och Johan Granehult, partner specialiserad på entreprenad och projektfinansiering.