29 september 2010 - Uppdrag

Mannheimer Swartling rådger Munters i samband med erbjudandet från Cidron Intressenter

Mannheimer Swartling är juridisk rådgivare till Munters styrelse i samband med det offentliga erbjudande som Cidron Intressenter, ett bolag indirekt helägt av Nordic Capital, lämnade den 29 september 2010.

Erbjudandet från Cidron Intressenter är ett konkurrerande erbjudande till Alfa Lavals erbjudande som offentliggjordes den 6 september 2010. Det totala värdet på Cidron Intressenters erbjudande uppgår till omkring 5,4 miljarder kronor. Munters aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Mannheimer Swartlings team leds av Johan Lekholm och inkluderar Patrik Marcelius, Jenny Keisu och Håkan Knutsson. Stefan Perván Lindeborg och Urszula Sieradzka på byråns Brysselkontor biträder i konkurrensrättsliga frågor.