24 februari 2009 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling rådger FN om företagande och mänskliga rättigheter

Mannheimer Swartling har valts ut som en av femton ledande affärsjuridiska advokatbyråer i världen för att arbeta med ett FN-lett projekt för mänskliga rättigheter. Syftet är att identifiera på vilket sätt nationell bolagsrätt främjar företagskulturer som värnar om mänskliga rättigheter.

Totalt omfattar projektet ca fyrtio jurisdiktioner. De femton byråerna ska undersöka ett antal olika bolagsrättsliga frågor relaterade till affärsjuridik och mänskliga rättigheter. De kommer också att undersöka vilka lagar som finns, samt hur myndigheter, institutioner och domstolar tillämpar dessa lagar.

Mannheimer Swartling representeras av Michael Karlsson, partner inom företagsöverlåtelser samt ansvarig för byråns pro bono-arbete.

”Det här är ett oerhört viktigt arbete,” säger Michael Karlsson. ”Det finns ett viktigt samband mellan affärsjuridik och mänskliga rättigheter som allt fler börjar få upp ögonen för, men som behöver förtydligas. Affärsjuridik som disciplin har traditionellt varit isolerat från mänskliga rättigheter på samma sätt som annan affärspraxis. Den senate tidens utveckling inom området visar att myndigheter världen över för samman corporate governance med sociala, miljöbetingade och etiska aspekter, inkluderat mänskliga rättigheter.”