11 februari 2010 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling publicerar guide till kommersiell tvistlösning

I slutet av januari lanserades boken ”Mannheimer Swartlings guide till kommersiell tvistlösning” för allmänheten. De tre författarna till boken, Robin Oldenstam, Fredrik Andersson och Christoffer Monell, vill på ett lättillgängligt sätt förklara vilka överväganden som bör göras vid val av tvistlösning samt förse läsaren med konkreta exempel och mallar att använda.


Anledningen till att de skrev boken motiverar författarna med att: ”Tvistlösningsklausulen kan vara helt avgörande för om avtalsvillkor kan göras gällande. Samtidigt så skrivs det in många olämpliga tvistlösningsklausuler i avtal, ofta beroende på okunskap. Efter att under många år ha fått kämpa med avtal som har försetts med olämpliga tvistlösningsklausuler, så kändes det som om det fanns ett behov att fylla. Vår förhoppning är att Guiden ska kunna underlätta för bolagsjurister och andra som förhandlar avtal att formulera lämpliga tvistlösningsklausuler och undvika misstag som – i efterhand – kan visa sig bli mycket kostsamma.”

De tre författarna tillhör Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för tvistlösning. Gruppen är ledande i Norden och tillhör toppskiktet inom området i världen, och har en omfattande erfarenhet av såväl kommersiella tvister inom alla upptänkliga bransch- och rättsområden som av statliga investeringstvister och regulatoriska tvister. Verksamhetsgruppens medlemmar företräder klienter inför domstolar i flertalet av de länder där byrån har kontor och agerar ombud inför skiljenämnder i hela världen.

Boken lanserades i samband med seminariet ”Global Tvistlösning – ett seminarium för praktiker” som ägde rum i Stockholm, Göteborg och Malmö i början av februari. Då Guiden ger en konkret och praktiskt inriktad introduktion och överblick kring olika tvistlösningsalternativ så tror författarna att den även kan vara värdefull för t.ex. studenter på juristprogrammet och andra, och Guiden kommer delas ut i samband med föreläsningar för studenter med särskild inriktning på tvistlösning. I övrigt sprids den i begränsad upplaga. För mer information om boken kontakta författarna Robin Oldenstam, Fredrik Andersson eller Christoffer Monell.