23 oktober 2009 - Uppdrag

Mannheimer Swartling prisade av FT Innovative Lawyers 2009

I den årliga FT Innovative Lawyers 2009 som publiceras i dag prisas Mannheimer Swartling som en av Europas mest innovativa advokatbyråer och uppmärksammas för arbetet med att stötta den svenska regeringen i utformning av marknadsstabiliserande åtgärder under ett extraordinärt år. 

Stefan Brocker, ”Vi är stolta över att kallas en av Europas mest innovativa byråer i FT Innovative Lawyers Report. Det är särskilt glädjande att se att vi blir uppmärksammade både för våra ansträngningar i att förnya oss brett över byrån och för våra ansträngningar att leverera innovativa lösningar till våra klienter mitt uppe i finanskrisen och den ekonomiska nedgången.”

FT Innovative Lawyers Report 2009 är baserad på en undersökning gjord av RSG Consulting, FT:s forskningspartner. Såväl advokatbyråer i Europa och USA som legala team från de främsta europeiska storföretagen  har skickat in över 600 submissions. Över 500 omfattande kvalitativa djupintervjuer utfördes på plats och via telefon med advokater, referenter och expertkommentatorer.