24 mars 2015 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling partner till Good Malmö

Mannheimer Swartling är stolt partner till Good Malmö. Good Malmö är ett samarbete mellan Malmös näringsliv, stiftelsen Uppstart Malmö, Malmö stad samt Arbetsförmedlingen med målet att skapa nya arbeten och minska ungdomsarbetslösheten. Mannheimer Swartlings partnerskap innebär att byrån ger juridisk rådgivning pro bono åt Good Malmö.

Initiativtagaren till Good Malmö är David Polfeldt, VD på Massive Entertainment och styrgruppsordförande i Good Malmö. Fler än 25 företag har redan tackat ja till att vara med i projektet som lanserades den 19 mars. För information kring projektet och vilka företag som har anslutit sig vänligen se www.goodmalmo.se.

Mannheimer Swartlings medverkan leds av Per Åsbrink och Helena Sjöholm. För mer information om byråns hållbarhetsarbete vänligen se http://www.mannheimerswartling.se/expertis/hallbarhet/