21 november 2014 - Pressmeddelande

Mannheimer Swartling partner Lucas Jonsson flyttar till Shanghai

Mannheimer Swartling har glädjen att meddela att Lucas Jonsson, partner i byråns verksamhetsgrupp Företagsöverlåtelser, blir del av Mannheimer Swartlings team i Kina och ny Chief Representative för Shanghaikontoret.

"Kina är en marknad av strategisk betydelse för många av våra klienter och Lucas beslut att  gå med i Mannheimer Swartlings team i Kina visar på företagets ambition att fortsätta att ha en stark närvaro i både Shanghai och Hong Kong", säger Jan Dernestam, Managing Partner.

”Våra klienter ser den långsiktiga potentialen i regionen och vi möter också ett växande intresse från kinesiska privata och statliga bolag för vår rådgivning i internationella transaktioner och ärenden, framför allt avseende Sverige. Detta är en spännande möjlighet och jag ser fram emot att ansluta mig till mina kollegor i Kina och bidra till företagets fortsatta framgång på denna växande marknad", säger Lucas Jonsson, partner.

Lucas har stor erfarenhet av gränsöverskridande transaktioner och investeringar, och i hans arbete ingår rådgivning till svenska industriföretag samt svenska och internationella private equity-bolag, i en rad olika branscher – allt från konsumentvaror till fast egendom. Han började på byrån 2003 och har tidigare arbetat på Mannheimer Swartlings kontor i Malmö och New York. Lucas är medlem i Sveriges advokatsamfund och har en jur kand från Lunds universitet.

Mannheimer Swartling är den enda nordiska advokatbyrån med kontor i Shanghai och Hongkong. Med en närvaro i Kina med 15 medarbetare, har vi möjlighet att erbjuda våra nordiska kunder erfarenhet och djup kunskap om den kinesiska marknaden, i kombination med en förståelse för nordiska företags behov och perspektiv. Byrån blir också ofta första anhalten för kinesiska företag som är intresserade av att investera i Norden.