31 oktober 2013 - Pressmeddelande

Mannheimer Swartling på topp i TNS Sifo Prosperas klientundersökning

Mannheimer Swartling rankas högst i ”overall performance” bland affärsjuridiska advokatbyråer av bolagsjurister och chefer i TNS Sifo Prosperas årliga klientundersökning.

”Jag är mycket glad över att vi ligger i topp. Vårt mål är att erbjuda våra klienter bästa möjliga service i varje ärende och vi gläds åt dessa resultat. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att förbättra våra tjänster och därmed ytterligare befästa vår position som Nordens ledande advokatbyrå,” säger Jan Dernestam, managing partner. Han tillägger, ”vi är tacksamma för att våra klienter tar sig tid att ge feedback i denna och andra  undersökningar. Deras input är mycket värdefull för vårt utvecklings- och förbättringsarbete. För att vi ska kunna bidra effektivt i klienternas affärer så är det viktigt att våra tjänster och arbetssätt är baserade på en god förståelse för deras behov.”

I TNS Sifo Prosperas undersökning utförd i augusti 2013 har närmare 200 företag som lägger minst 1,5 miljoner kronor om året på juridiska tjänster, utvärderat affärsjuridiska advokatbyråer. Det är chefs- och bolagsjurister, VD:ar, ekonomichefer och transaktions- och affärsutvecklingsansvariga på sverigebaserade bolag, som har betygsatt olika aspekter av advokatbyråernas tjänster. Bland de sexton kriterier som bedöms finns juridisk kompetens, affärsmässighet, hög affärsmoral, förmåga att hantera stora projekt och prissättning.