27 juni 2013 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling miljöcertifieras enligt ISO 14001:2004

Mannheimer Swartlings verksamhet i Sverige har miljöcertifierats enligt ISO 14001:2004. Byrån tilldelades certifieringen av DNV Business Assurance eftersom verksamheten bedöms uppfylla gällande normer för miljöprocesser och effektiva miljöledningssystem.

– ISO 14001-certifiering av våra fyra svenska kontor under 2013 är ett bevis för alla våra intressenter att Mannheimer Swartling är djupt engagerat i att aktivt minimera miljöpåverkan av byråns verksamhet och tjänster. Jag är glad att se att vi redan har uppnått en av flera hållpunkter som beskrivs i vår nyligen publicerade hållbarhetsrapport, säger Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling, med hänvisning till företagets hållbarhetsredovisning upprättad enligt GRI (Global Report Initiative) standard 3.1, som släpptes den 17 juni 2013.

Mannheimer Swartlings hållbarhetsarbete behandlar hållbarhetsfrågor som är relevanta för byrån och advokatbranschen. Förutom miljö, har Mannheimer Swartling identifierat följande fokusområden för hållbarhetsarbetet: organisation och medarbetare, etik och regelefterlevnad, rådgivning och Mannheimer Swartling i samhället. Mer information om hållbarhet hos Mannheimer Swartling finns här

ISO 14001 är världens mest erkända och använda ramverk för miljöledningssystem och bygger på ständig förbättring och regelefterlevnad.