27 mars 2009 - Uppdrag

Mannheimer Swartling medverkar i Trelleborgs, SAS, Nordeas och SEBs företrädesemissioner

Mannheimer Swartling har hittills under året medverkat i företrädesemissioner till ett värde av sammanlagt drygt 50 miljarder kronor. Byrån har representerat emittenter och investerare från såväl offentlig som privat sektor. 

Byrån företräder den globala industrikoncernen Trelleborg i samband med företrädesemissionen om 2,2 miljarder kronor som offentliggjordes den 23 mars. Nyemissionen är fullt garanterad av Trelleborgs största aktieägare och andra intressenter. Mannheimer Swartlings team leds av Ragnar Lindqvist och Hans Petersson som ansvariga delägare, biträdda av Nils Nostell och Per Gruwberger samt Ola Larsson och Hans Abrahamsson.

Mannheimer Swartling biträder SAS i en nyemission av aktier om cirka 6 miljarder kronor med företrädesrätt för aktieägarna i samband med den offentliggjorda förnyade strategiska inriktning för koncernen, "Core SAS". Anders Lindblad och Klaes Edhall är ansvariga delägare och har biträtts främst av Nina Svensson, Nils Nostell och Jenny Svensson.

Byrån har vidare biträtt svenska staten vid dess deltagande i Nordeas företrädesemission om ca 2,5 miljarder euro (motsvarande ca 28 miljarder kronor). Ansvariga delägare har varit Eva Hägg, Patrik Marcelius och Thomas Pettersson, vilka biträtts av Svante Liljedahl och Jenny Keisu.

Mannheimer Swartling har biträtt Investor vid bolagets deltagande i SEBs företrädesemission om ca 15 miljarder kronor. Ansvariga delägare var Eva Hägg och Patrik Marcelius. Byrån har också biträtt Trygg-Stiftelsen vid dess deltagande i emissionen. Helena Rempler tillsammans med Sven Unger var ansvariga delägare.