20 november 2014 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling medverkar i ”Tillväxt Stockholm – Det finansiella ekosystemet som tillväxtmotor” med Nasdaq Stockholm, Stockholms Handelskammare och Vinge

I rapporten ”Tillväxt Stockholm – Det finansiella ekosystemet som tillväxtmotor” slår Stockholms Handelskammare och Nasdaq Stockholm fast att Stockholm rankas idag som Nordens ledande finanscentrum, men ur ett europeiskt perspektiv ligger Stockholm på nionde plats. Givet förutsättningarna är det inte tillräckligt bra. ”Tillväxt Stockholm ska placera Stockholm bland topp fem av Europas finanscentrum inom fem år.”

”Finanssektorn är viktig för hela den svenska ekonomin. Den fyller en grundläggande funktion för att finansiera tillväxt. Mätt i BNP är Norden och Baltikum storleksmässigt nummer fem i Europa, Nasdaq Nordic är den femte största europeiska börsoperatören. I och med det tycker jag att en rimlig målsättning är att Stockholm ligger bland topp fem även vad gäller hur vi rankas som finanscentrum”, säger Magnus Billing, vd Nasdaq Stockholm.

Små och medelstora bolag som genererar majoriteten av nya arbetstillfällen är, i likhet med större bolag, beroende av en väl utvecklad finanssektor för sin tillväxt.

”Stockholm utgör en tredjedel av den svenska ekonomin och fungerar som en tillväxtmotor för hela landet men brister i att marknadsföra sina styrkor. Internationellt ledande finanscentrum arbetar aktivt med att utveckla och marknadsföra den egna finanssektorn och stärka dess konkurrenskraft på sikt. För att inte hamna på efterkälken måste ett sådant arbete sättas i gång för Stockholm”, säger Maria Rankka, vd Handelskammaren.

”Att Stockholm är en stark tillväxtmotor för Sverige är viktigt både för landet, våra klienter och för oss. Att ha en väl fungerande finansmarknad är en nyckel för tillväxten, och för oss som ledande advokatbyrå är det därför naturligt att vi engagerar oss och fungerar som katalysator i dessa frågor”, säger Biörn Riese, ordförande Mannheimer Swartling.

Rapporten har tagits fram av Nasdaq Stockholm och Handelskammaren med stöd av Mannheimer Swartling och Vinge, och genomförts av McKinsey & Company. Under arbetet med rapporten har McKinsey & Company gjort ett gediget arbete med att belysa hur finanssektorn bidrar till den reella ekonomin och en referensgrupp med hög senioritet och erfarenhetsnivå har konsulterats.

För mer information: