20 maj 2013 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling medverkar i studie om ägarlägenheter med CMB

Studien ”Perspektiv på ägarlägenheter” behandlar reformen om ägarlägenheter som trädde i kraft i maj 2009. Reformen möjliggjorde att bilda bostadslägenheter som egna fastigheter, så kallade ägarlägenheter, och skulle öka mångfalden och valfriheten på bostadsmarknaden.

Bakom studien står Centrum för Management i Byggsektor (CMB) som är ett samverkansprojekt mellan Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen för byggandets managementfrågor. CMB består av drygt 45 företag och organisationer som samverkar med omkring 15 forskargrupper på Chalmers tekniska högskola. CMB:s förhoppning är att studien ska bidra till att öka förutsättningarna för genomförandet av ägarlägenhetsprojekt.

Jesper Prytz och Henrik Willborg från Mannheimer Swartlings fastighetsrättsgrupp har varit medförfattare till studien och analyserat de praktiska och legala frågeställningarna som aktualiseras i ett ägarlägenhetsprojekt.