10 september 2013 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling medverkar i seminariet om 3:12-förslaget med tidningen Entreprenör

Regeringen väntas presentera förändringar av de så kallade 3:12-reglerna i samband med att budgetpropositionen offentliggörs den 18 september. I ett försök att förstå hur förändringarna kommer att slå har tidningen Entreprenör bjudit in företrädare för en rad olika näringar och skatteexperter till ett rundabordssamtal, där målet är att gå till botten med vilka följderna blir om 3:12-förslaget går igenom.

Biörn Riese, styrelseordförande på Mannheimer Swartling, medverkade i panelen i seminariet modererat av Nicklas Mattson, chefredaktör för Entreprenör, med representanter från Acne Studios, Netlight, Praktikertjänst och White Arkitekter samt skatte- och policy experter från Företagarna, Stockholms Handelskammare och Svenskt Näringsliv.

- Regeringen verkar ha utformat förslaget utan att förstå alla effekter. Men jag tror att alla inser att de invändningar som framförts från en rad håll inte bottnar i den ena eller andra skattesatsen. Att skattesatser förändras slår lika mot alla, men förslag som direkt påverkar möjligheten att bygga och utveckla företag måste utredas och övervägas mycket mer än vad som skett i detta fall, säger Biörn Riese, styrelseordförande på Mannheimer Swartling.

Alla deltagare verkade överens om att det som krävs är att förslaget och dess konsekvenser utreds mer grundligt.

Seminariet som ägde rum den 10 september filmades och kan ses på Entreprenörs hemsida: www.entreprenor.se