4 april 2014 - Pressmeddelande

Mannheimer Swartling med delägare vinnare i International Law Office Client Choice Awards 2014

Mannheimer Swartling utsågs till Årets Svenska Byrå, medan byråns delägare Johan Carle och Johan Ljungberg vann inom sina respektive kategorier Konkurrensrätt och M&A Sverige i den årliga International Law Office (ILO) Client Choice Awards 2014.

I ILO Client Choice-undersökningen ingår endast seniora bolagsjurister och utmärkelserna delas ut till byråer och delägare runt om i världen som utmärker sig genom att erbjuda särskilt god omsorg om sina klienter. Kriterierna för utmärkelserna fokuserar på förmågan att addera värde, som sträcker sig bortom och över det som konkurrenterna kan erbjuda, till klientens affärer.

Johan Carle började på Mannheimer Swartling 1993, efter att ha tjänstgjort vid Stockholms Tingsrätt, och han valdes in som delägare 1999. Han delar ordförandeskapet för byråns verksamhetsgrupp för EU- och konkurrensrätt och arbetar främst med rådgivning av skandinaviska och internationella företag. Johan Carle har omfattande erfarenhet av frågor som rör förvärvskontroll, karteller och missbruk av dominerande ställning, liksom offentlig upphandling, framförallt överprövningsärenden. Han tjänstgjorde som Mannheimer Swartlings ansvarige delägare i Bryssel under närmare ett decennium och han upprätthåller nära förbindelser med konkurrensmyndigheter både på nationell nivå och på EU-nivå.

Johan Ljungberg började på Mannheimer Swartling 2004 och utsågs till delägare 2008. Han arbetar främst med M&A samt bolags- och börsrätt för större skandinaviska och internationella företag. Johan Ljungberg har omfattande erfarenhet av arbete som rör transaktioner, joint ventures och samarbeten, aktieägaravtal, investeringsavtal samt ett brett spektrum av bolagsrättsliga frågor. Han lämnar ofta rådgivning i samband medkomplexa gränsöverskridande transaktioner och representerar både noterade och privata företag. Johan Ljungberg vann även utmärkelsen Client Choice Awards i M&A-kategorin Sverige 2013.

ILO Client Choice Awards instiftades 2005. I år utsåg ILO 450 individuella vinnare inom 73 jurisdiktioner. Vinnarna kommer att hedras vid en ceremoni i London 7 maj 2014. En komplett lista med vinnarna finns tillgänglig på Client Choice Guide – International 2014 och är sökbar online på www.ClientChoice.com.