26 juni 2018 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling i Almedalen

Mannheimer Swartling deltar i ett flertal seminarier och rundabordssamtal i Almedalen den 1-8 juli 2018. Nedan finner du en kort presentation av de medarbetare som är på plats under veckan. Ett urval av de ämnen som kommer att tas upp är: integritet och transparens, investeringsklimatet, anti-korruption och hållbarhet samt frågor kring rättvisa skatteprocesser. För mer information om Mannheimer Swartlings deltagande i Almedalen, vänligen kontakta Helena Sjöholm, Head of Marketing and Communications.

Sven-Åke Bergkvist
Partner

Sven-Åke arbetar i verksamhetsgruppen för företagsbeskattning och är specialiserad på bolagsbeskattning.

sven-ake.bergkvist@msa.se

 

Jan Dernestam
Managing Partner

Jan är Mannheimer Swartlings Managing Partner och ingår även i verksamhetsgruppen Bank och finans.

jan.dernestam@msa.se

 

Klas Eklund
Senior Economist

Klas bistår med strategisk rådgivning i frågor kopplade till näringsliv och politik.

k.eklund@msa.se

 

Niklas Hagbard
Partner

Niklas ingår i verksamhetsgruppen Företagsbeskattning och rådger klienter inom ett brett spektrum av skatterätt.

niklas.hagbard@msa.se

 

Emma Ihre
Head of Sustainability

Emma är hållbarhetschef och arbetar med att integrera hållbarhetsfrågor i rådgivningen till byråns klienter.

emma.ihre@msa.se

 

Tomas Johansson
Partner

Tomas ingår i verksamhetsgruppen för Fastighetsrätt och arbetar bland annat med frågor rörande samhällsbyggnad.

tomas.johansson@msa.se

 

Helena Sjöholm
Head of Marketing and Communications

Helena är ansvarig för marknads- och kommunikationsavdelningen och arbetar även med byråns affärsutveckling.

helena.sjoholm@msa.se

 

Fredrik Svensson
Partner

Fredrik arbetar i verksamhetsgruppen Bank och finans och specialiserar sig även på sanktionsrelaterad juridik.

fredrik.svensson@msa.se