18 juni 2019 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling i Almedalen

Mannheimer Swartling deltar i ett flertal seminarier och rundabordssamtal i Almedalen den 30 juni-7 juli 2019. Ett urval av de ämnen som kommer att tas upp är: klimatet och andra hållbarhetsfrågor, skatter, bostadsmarknaden samt främjandet av svensk konkurrenskraft. Nedan finner du en kort presentation av de medarbetare som är på plats under veckan.

För mer information om Mannheimer Swartlings deltagande i Almedalen, vänligen kontakta Helena Sjöholm, Head of Marketing and Communications.

Sven-Åke Bergkvist
Senior Adviser

Sven-Åke arbetar i verksamhetsgruppen för företagsbeskattning och är specialiserad på bolagsbeskattning.

sven-ake.bergkvist@msa.se

 

 

Carolina Dackö
Partner

Carolina Dackö arbetar i verksamhetsgruppen Corporate Sustainability & Risk Management och är specialiserad på internationell handelsrätt.

carolina.dacko@msa.se

 

 

Jan Dernestam
Managing Partner

Jan är Mannheimer Swartlings Managing Partner och ingår även i verksamhetsgruppen Bank och finans.

jan.dernestam@msa.se

 

 

Klas Eklund
Senior Economist

Klas bistår med strategisk rådgivning i frågor kopplade till näringsliv och politik.

klas.eklund@msa.se

 

 

Emma Ihre
Head of Sustainability

Emma ansvarar ytterst för byråns strategiska hållbarhetsabete och arbetar med att integrera hållbarhetsfrågor i rådgivningen till klienter.

emma.ihre@msa.se

 

 

Helena Sjöholm
Head of Marketing and Communications

Helena är ansvarig för marknads- och kommunikationsavdelningen och arbetar även med affärsutveckling på byrån.

helena.sjoholm@msa.se

 

 

Therese Strömshed
Partner

Therese arbetar i verksamhetsgruppen för miljörätt och är specialiserad inom energi-, offshore- respektive det elregulatoriska området.

therese.stromshed@msa.se