25 september 2015 - Pressmeddelande

Mannheimer Swartling högst rankad i TNS Sifo Prosperas klientundersökning för tredje året i rad

För tredje året i rad har Mannheimer Swartling blivit högst rankad i ”overall performance” i TNS Sifo Prospera’s Tier 1 Law Firm Review, den årliga undersökningen där bolagsjurister och chefer får utvärdera sitt samarbete med advokatbyråer.

”Vi är väldigt stolta över denna placering. Att vara på topp under tre år i rad betraktar vi som en bekräftelse på vår förmåga att leverera rådgivning och service av högsta kvalitet till varje klient,” säger byråns Managing Partner, Jan Dernestam. ”Vi är också mycket tacksamma att våra klienter tar sig tid att ge feedback i denna undersökning, liksom under andra möten under året. Det innebär att vi kan fortsätta att utveckla våra tjänster och arbetssätt med utgångspunkt i deras behov och affärsutmaningar.”

TNS Sifo Prosperas undersökning, som genomfördes i juni-september 2015, utvärderar affärsjuridiska byråer genom att granska över 200 Sverigebaserade företag som köper juridiska tjänster för minst 2,0 miljoner kronor om året. Det är chefer och bolagsjurister, verkställande direktörer, ekonomichefer och transaktions- och affärsutvecklingsansvariga på Sverigebaserade bolag, som har betygsatt olika aspekter av advokatbyråernas tjänster. Bland de 16 kriterier som bedöms finns juridisk kompetens, affärsmässighet, hög affärsmoral, förmåga att hantera stora projekt och prissättning.