22 december 2010 - Uppdrag

Mannheimer Swartling har biträtt DocMorris Apotek vid tecknande av outsourcingavtal för IT med Logica

DocMorris Apotek (Admenta Sverige AB) har tecknat avtal med Logica Sverige AB angående outsourcing av IT-system för deras apoteksverksamhet.

Admenta är ett dotterbolag inom Celesiokoncernen, en av världens ledande aktörer inom hälso-, sjukvårds- och apoteksmarknaden. I dag finns cirka 50 DocMorris Apotek runt om i Sverige och kedjan är under expansion på den svenska marknaden.

Admenta har rådgivits av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Niklas Bogefors, främst assisterad av Julia Brugge.