24 september 2015 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling håller seminarium om prövning vid svensk domstol gällande kränkningar av mänskliga rättigheter som har skett i andra länder

Mannheimer Swartling höll den 23 september ett frukostseminarium med temat ”Företag och mänskliga rättigheter – Går det att vid svensk domstol pröva kränkningar av mänskliga rättigheter som har skett i andra länder?”

Programmet baserades på en rapport som Mannheimer Swartling har tagit fram på uppdrag av Utrikesdepartementet och som inventerar vilka möjligheter en enskild person har för att få sin sak prövad vid svensk domstol, vars mänskliga rättigheter har kränkts utomlands av ett företag med svensk anknytning.

Vid seminariet medverkade Diana Madunic, Ambassadören för hållbart företagande, UD, som talade om ”Regeringens förväntningar på svenska företags arbete kring mänskliga rättigheter”; Marie Baumgarts, Head of Corporate Responsibility, Tele2, som höll ett föredrag om ”Tele2:s syn på rättsprocesser mot svenska företag som anklagas för att kränka de mänskliga rättigheterna” och Robin Oldenstam, delägare på Mannheimer Swartling, som talade om ”Möjligheten för en enskild person att få sin sak prövad vid svensk domstol”.

För mer information om seminariet vänligen kontakta Emma Ihre  eller Robin Oldenstam. För mer information om rapporten vänligen läs tidigare notis:

Den 5 mars 2015: Mannheimer Swartling upprättar rapport till stöd för Utrikesdepartementets arbete med en nationell handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter

Den 23 mars 2015: Promemoria till Utrikesdepartementet, ”Angående möjligheten för enskilda att inför svensk domstol föra talan mot svenska företag till följd av kränkningar av mänskliga rättigheter begångna utomlands”

Läs rapporten.