14 juni 2016

Mannheimer Swartling håller seminarium om överenskommelsen om att motverka mutor och korruption inom bygg- och fastighetssektorn

Mannheimer Swartling höll den 11 februari ett frukostseminarium på temat ”Gemensam samsyn för beställare och entreprenörer/leverantörer inom bygg- och fastighetssektorn för att motverka korruption” .

Vid seminariet talade Helena Sundén, Generalsekreterare på Institutet Mot Mutor under rubriken ”Varför är överenskommelsen viktig?”. Därefter berättade Helén Waxberg, Partner på Mannheimer Swartling om innehållet i överenskommelsen samt delade med sig av erfarenheter från arbete med liknande överenskommelser.

Presentationerna följdes av en paneldiskussion om vad överenskommelsen innebär i praktiken samt dess möjligheter och utmaningar. Diskussionen modererades av Emma Ihre, Head of Sustainability på Mannheimer Swartling och följande personer deltog i panelen:

  • Helena Sundén, Generalsekreterare, Institutet Mot Mutor IMM
  • Ola Månsson, VD, Sveriges Byggindustrier
  • Håkan Sörman, VD, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Helén Waxberg, Partner, Mannheimer Swartling

Vänligen kontakta Helén Waxberg eller Emma Ihre för mer information om seminariet.