5 september 2016

Mannheimer Swartling håller seminarium om de nya kraven på obligatorisk hållbarhetsrapportering

Den 31 augusti höll Mannheimer Swartling ett frukostseminarium på temat ”Vad innebär de nya kraven på obligatorisk hållbarhetsrapportering?”

Cecilia Björkwall, Specialist Counsel hos Mannheimer Swartling, gav en presentation av rapporteringskraven och besvarade några av de frågor som de nya kraven ger upphov till. Diana Madunic, Sveriges ambassadör för hållbart företagande, presenterade regeringens syn på värdet av att företag hållbarhetsrapporterar samt rapporterade kort kring vad som händer i andra länder. Mannheimer Swartlings hållbarhetschef Emma Ihre modererade seminariet.

För mer information om seminariet, vänligen kontakta Emma Ihre eller Cecilia Björkwall.