6 juli 2016 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling håller seminarium i Almedalen om penningtvätt

Mannheimer Swartling anordnade den 5 juli ett seminarium under rubriken "Företagsaffärer + penningtvättsregler = ökat antal varningsflagg?". Seminariet hölls i Almedalen i samarbete med Tillsammans mot korruption.

Under seminariet behandlades vad reglerna avseende penningtvätt innebär i praktiken för företag på olika marknader. Mannheimer Swartlings hållbarhetschef Emma Ihre modererade diskussionen och följande personer deltog som talare:

  • Biörn Riese, Senior Adviser, Mannheimer Swartling
  • Eva Kullberg-Tideman, Senior Compliance Officer, EKN
  • Michaela Ahlberg, Chief Ethics and Compliance Officer, TeliaSonera

För mer information om seminariet vänligen kontakta Biörn Riese eller Emma Ihre.