14 oktober 2016

Mannheimer Swartling håller frukostseminarium på temat Globala överföringar av personuppgifter – Vad innebär Privacy Shield och Binding Corporate Rules?

Den 11 oktober höll Mannheimer Swartling ett frukostseminarium på temat ”Globala överföringar av personuppgifter – Vad innebär Privacy Shield och Binding Corporate Rules?”.

Seminariet hölls i syfte att ge deltagarna en fördjupad förståelse för hur överföring av personuppgifter påverkas i takt med en ökad digitalisering. Vidare behandlades även hur svenska företags globala konkurrenskraft påverkas av en striktare reglering av personuppgifter. Följande personer föreläste vid seminariet:

  • Andreas Hatzigeorgiou, Chefsekonom, Stockholms handelskammare
  • Erica Wiking Häger, Partner, Mannheimer Swartling
  • Anders Bergsten, Partner, Mannheimer Swartling

För mer information om seminariet, vänligen kontakta Stephanie Salehian.