12 oktober 2015 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling ger ut andra upplagan av en röd liten bok om kinesisk affärskultur

”Quotations from a China Practice” är skriven av advokaterna Thomas Lagerqvist och Ulf Ohrling, båda med lång erfarenhet av att arbeta med ledande nordiska företag på den kinesiska marknaden. I boken delar de med sig av sina kunskaper om kinesisk affärskultur och konsten att göra affärer i Kina.

Idén till ”Quotations from a China Practice” är sprungen ur insikten om hur arbetet som rådgivare i Kina många gånger handlar om att kunna hantera de stora skillnaderna mellan västerländsk och kinesisk kultur. Författarna har genom åren sett otaliga exempel på hur begränsad förståelse för den kinesiska kulturen och affärskulturen lett till förlorade affärer och ansträngda affärsrelationer. Med boken vill Thomas Lagerqvist och Ulf Ohrling från grunden beskriva vari dessa skillnader består och hur man på bästa sätt kan hantera dem.

Förutom att flera sektioner av den första versionen som gavs ut 2011 är uppdaterade, innehåller denna utgåva mer information om kulturella skillnader som uppstår i ett affärssammanhang och hur man förstår och tar itu med dem. De finns också flera nya kapitel bl.a. om korruption och bolagsstyrning. Andra upplagen släpptes på ett seminarium som hölls i Hongkong den 12 september i samband med att SAS införde direktflyg mellan Stockholm och Hongkong och att Business Sweden öppnade ett nytt, utökat kontor i Hongkong.

I boken, som är på engelska, avhandlas allt från för kineserna grundläggande begrepp som tillit, hierarki, ömsesidighet och harmoni till Kinas syn på sin roll i världen, korruption och bolagstyrning.

Boken finns inte tillgänglig i bokhandeln men kan beställas direkt från Mannheimer Swartling och kostar 250 kronor inkl. moms. För att beställa boken, vänligen kontakta Susanna Johansson (susanna.johansson@msa.se).

Om Mannheimer Swartlings Kinaverksamhet:

Mannheimer Swartling är den enda svenska advokatbyrån som finns representerad i Kina med kontor både i Shanghai och Hongkong. För närvarande finns cirka 15 advokater/juridiska konsulter på plats i Kina som ger rådgivning till främst klienter från Norden (Sverige, Finland, Danmark och Norge). Byråns kontor i Kina fokuserar primärt på den kinesiska legala och affärsmässiga miljön; inklusive utländska direktinvesteringar, etableringar och förvärv, omstruktureringar av befintliga investeringar, regelefterlevnad, tvistlösning samt bank och finans.