22 januari 2013 - Pressmeddelande

Mannheimer Swartling fokuserar på Moskva

Mannheimer Swartlings ryska verksamhet har hittills bedrivits genom två kontor, i Moskva och i S:t Petersburg. Detta har varit ett resultat av vår strategi att följa våra klienter ut i de delar av världen där de är i behov av vår rådgivning. Våra klienter har dock under senare år i ökande utsträckning efterfrågat våra tjänster i Moskva-regionen. För att anpassa oss till våra klienters behov har vi mot denna bakgrund beslutat att genomföra en förstärkning och utökning av verksamheten i Moskva samtidigt som vi inlett en diskussion med den finska advokatbyrån Borenius om en överlåtelse av vårt kontor i St. Petersburg till dem. Vi kommer även fortsättningsvis att biträda våra klienter i ärenden utanför Moskva, inklusive i S:t Petersburg, men detta kommer nu att ske med vårt expanderande Moskvakontor som bas.

Om du har några frågor gällande denna information, vänligen kontakta Jan Dernestam, Managing Partner (+46 709 777 348), eller Marc Klaus, Head of Communications (+46 709 777 122).