18 januari 2012 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling finansierar stipendium för kinesiska studenter att studera skiljemannarätt i Stockholm

Mannheimer Swartling är glada att presentera sitt deltagande i ett stipendieprogram som låter tre kinesiska juridikstudenter delta i ett mastersprogram inom tvistelösning, The Master of International Commercial Arbitration Law programme (ICAL) vid Stockholm universitet. Utöver Mannheimer Swartling är Gernardt & Danielsson och Vinge finansiärer till stipendierna.

Stipendierna möjliggör för tre högt kvalificerade kinesiska studenter att delta i det ettåriga programmet för forskarstuderande vid Stockholms universitet. ICAL-programmet erbjuder en internationell och jämförande studie av skiljeförfarande från både teoretiska och praktiska perspektiv. Varje år deltar cirka trettio framstående unga jurister från olika delar av världen i det interaktiva programmet där såväl akademiker som ledande praktiker undervisar.

Studenterna får även en unik möjlighet att utanför klassrummet delta i seminarier och konferenser samt att besöka advokatbyråer och organisationer i Stockholm som är en av världens ledande platser för skiljedomsförfarande och säte för Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare.

Behöriga att söka stipendierna är de som tagit juristexamen i Kina. Stipendierna täcker hela studiekostnaden. Mer information om stipendiet och ICAL-programmet finns att läsa på

Mannheimer Swartling - den största svenska advokatbyrån i Kina
Mannheimer Swartling är den största svenska advokatbyrån och är representerad i Kina med kontor i Shanghai och Hongkong. Dessa kontor sysselsätter sinsemellan 23 jurister, varav 12 är kinesiska jurister. Mannheimer Swartlings närvaro i Kina möjliggöra byrån att erbjuda sina nordiska klienter all erforderlig erfarenhet och know-how med avseende på betydelsen av den kinesiska marknaden och det kinesiska regelverket, samtidigt som byrån har full insikt och kunskap om svenska och nordiska klienters behov och önskemål. Byrån är även en inträdesport för kinesiska klienter som önskar göra affärer med de nordiska länderna, genom att förse dessa med praktisk och enkel rådgivning på alla aspekter av den nordiska juridiken och affärskulturen. 

Mannheimer Swartling har ett av de största och mest hyllade tvistlösningsgrupper i Norden. Byråns kinesiska tvistlösningsgrupp fokuserar på internationell skiljedomsförfarande som involverar företag och organisationer i Kina och andra asiatiska länder. Gruppens medlemmar representerar klienter i tvister som lyder under världens ledande tvistlösningsinstitut såsom Stockholms Handelskammare (SCC), ICC, HKIAC, CIETAC and UNCITRAL.