4 november 2015 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling deltar i seminarium om korruptionsarbete hos Sida

Måndagen den 2 november deltog Mannheimer Swartling i ett seminarium hos Sida där den amerikanska f.d. åklagaren Robert Appleton talade om sitt arbete med korruptionsutredningar på hög internationell nivå och ledde en diskussion om förekomst, identifiering och förebyggande av korruption i internationella biståndsprojekt. Robert Appleton delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta för olika internationella organisationer, bland annat FN, och där leda undersökningar av komplexa korruptionsfall så som FN:s Oil for Food Programme.