8 juni 2015 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling deltar i seminarium i Riksdagen när Avtalslagen firar 100 år

I år fyller den svenska avtalslagen 100 år. Det uppmärksammas i Riksdagen genom ett jubileumsseminarium som leds av Caroline Szyber, ordförande i Riksdagens Civilutskott, där några av Sveriges ledande jurister inom området kommer att belysa avtalslagen och avtalsrätten ur ett såväl akademiskt, som näringslivs- och praktikerperspektiv.

Lagen har trots sin centrala betydelse för svensk avtalsrätt inte sett några större förändringar sedan den infördes. Den centrala frågeställningen för seminariet kommer därför att vara, behöver avtalslagen reformeras och i så fall – hur?

Talare vid seminariet den 12 juni är:

Christina Ramberg, Professor i civilrätt vid Stockholms Universitet

Anna-Karin Smedberg Strömqvist, Jurist & näringspolitisk expert på Svensk Handel samt ordförande i Näringslivets Delegation för Marknadsrätt

Jan Kleineman, Professor i civilrätt vid Stockholms Universitet

Erica Wiking Häger och Mattias Göransson, partners i Mannheimer Swartling

Erica Wiking Häger, advokat, är partner i Mannheimer Swartling och ledamot i byråns styrelse. Hon är medlem i Sveriges advokatsamfund (2003) och New York State Bar Association (2000) och har en LL.M. från Harvard Law School, samt en Jur kand från Uppsala universitet. Erica Wiking Häger valdes in i Stockholms Handelskammares styrelse 2012 och är vice ordförande i Handelskammaren sedan 2014.

Mattias Göransson, advokat, är partner i Mannheimer Swartling och ingår i byråns tvistlösningsgrupp. Han är medlem i Sveriges advokatsamfund (2005) och har en Jur kand från Stockholms universitet. Mattias Göransson är styrelseledamot i Swedish Arbitration Association (SAA), ledamot i både ICC:s svenska och internationella referensgrupp Skiljedom, och i kommittéen för översyn av ICC:s ADR-regler. Han är även fullmäktigeledamot i Sveriges advokatsamfund och styrelseledamot i Stockholmsavdelningen inom advokatsamfundet. Mattias Göransson har omfattande undervisningserfarenhet, och har bl a undervisat i avtalsrätt sedan 1996.

För mer information om seminariet vänligen besök: https://magnetevent.se/Event/avtalslagen-100-ar---ett-jubileumsseminarium-5591/