22 juni 2015 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling deltar i seminarium i Almedalen om ”Korruptionsrisker utanför Sverige”

Mannheimer Swartling arrangerar tillsammans med KPMG ett seminarium i Almedalen om ”Korruptionsrisker utanför Sverige”. Seminariet är en del av initiativet ”Tillsammans mot korruption” som organisationerna Transparency International Sverige, Institutet Mot Mutor och American Chamber of Commerce står bakom. Det syftar till att öka medvetenheten om korruptionen och dess skadeverkningar och där medverkande organisationer utifrån positiva företecken kan visa på de goda exemplen i arbetet mot korruption.

Företag och organisationer kommer att dela med sig av sina erfarenheter och seminariet kommer att diskuterar frågor som:

  • Hur hanterar svenska företag och organisationer korruptionsrisker utanför Sveriges gränser?
  • Hur kan svenska företag och organisationer vara med och minska korruptionen i utsatta länder? Och när borde man ge upp och åka hem?

Medverkande vid seminariet är:

  • Michaela Ahlberg, Chief Ethics och Compliance Adviser, TeliaSonera
  • Veronica Rörsgård, Vice VD och personaldirektör, Skanska
  • Jonas Borglin, VD, Näringslivets Internationella Råd

Seminariet modereras av Emma Ihre, Hållbarhetschef, Mannheimer Swartling

Seminariet äger rum den 30 juni 2015 från kl. 10:00 - 10:45. Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2.

För mer information om seminariet vänligen se Almedalsveckan Info eller kontakta Emma Ihre, Hållbarhetschef, Mannheimer Swartling, emma.ihre@msa.se.