22 juni 2015 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling deltar i seminar i Almedalen om ”CSR i den socialt hållbara staden”

Mannheimer Swartling deltar i ett seminarium i Almedalen om ”CSR i den socialt hållbara staden”. Seminariet arrangeras av CSR Sweden och E.ON och modereras av Emma Ihre, Hållbarhetschef på Mannheimer Swartling.

Under seminariet kommer följande frågor att diskuteras:

 • Kan näringslivet hjälpa till att minska segregation och hur viktigt blir näringslivets samhällsengagemang i framtidens hållbara städer?
 • Hur ser exempel på bra samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor ut?
 • Hur kan CSR bidra till mer inkluderande och integrerade städer?
 • Hur undviker vi att skapa nya exkluderande stadsdelar och inte heller renovera existerande bebyggelse på så sätt att grupper av boende exkluderas?
 • Kan renovering av miljonprogrammen vara nyckeln till inkluderande städer?

Medverkande vid seminariet är:

 • Catja Appelros, CSR-ansvarig, E.ON
 • Sofia Arkelsten, Riksdagsledamot (M), Sveriges Riksdag
 • Staffan Haglind, Direktör Gröna Affärer, Skanska
 • Lena Hök, Hållbarhetsansvarig, Skandia
 • Karin Vierma, Segmentsdirektör Education, Sodexo
 • Håkan Wifvesson, Ordförande, FC Rosengård
 • Emma Ihre, Hållbarhetschef/moderator, Mannheimer Swartling

Seminariet äger rum den 1 juli 2015 från kl. 14:30 - 15:30, S:t Hansgatan 21.

För mer information vänligen se Almedalsvecken Info.