19 november 2015 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling deltar i FNs konferens för företagande och mänskliga rättigheter i Genève

Hållbarhetschef Emma Ihre representerade Mannheimer Swartling vid United Nations Forum on Business and Human Rights som hölls i Genève den 16-18 november 2015. Konferensen anordnas av FNs särskilda arbetsgrupp för företagande och mänskliga rättigheter, vilken har tagit fram de vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter som antogs av FNs råd för mänskliga rättigheter 2011. I augusti 2015 presenterade den svenska regeringen en handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Med deltagare från hela världen är syftet med konferensen bl.a. att diskutera nationella handlingsplaner och hur stater och företag arbetar med implementeringen av de vägledande principerna, effektiva sätt för mätning och rapportering av implementeringen av de vägledande principerna, möjligheterna att få sin sak prövad samt att stärka det internationella samarbetet kring frågor som berör företagande och mänskliga rättigheter.

Se fullständigt program här.

Läs mer om Mannheimer Swartlings hållbarhetsarbete här.